Medycyna

Psychodeliki to substancje psychoaktywne, które wywołują zmiany percepcji/ świadomości, sposobu odczuwania emocji, czy myślenia. Słowo to pochodzi z języka greckiego i składa się ze słów: psyche- dusza i delos- objawić.
Stany, które można osiągnąć za pomocą psychodelików, są często porównywane z rzeczywistością senną, medytacją, czy hipnozą.

Do głównych i szeroko badanych, jak i stosowanych psychodelików należą:

  • Psylocybina (składnik niektórych gatunków grzybów)
  • DMT (np. ayahuasca, buffo)
  • Meskalina (kaktusy Pejotl i San Pedro)
  • LSD (dietyloamid kwasu D- lizergowego)

„Psychodeliki mogą wywierać pozytywny wpływ na dobrostan psychiczny człowieka, również osób, które nie wykazują zaburzeń neurologicznych czy psychiatrycznych. Przykładowo, podczas badań na John Hopkins School of Medicine 58% uczestników, którym podano psylocybinę, stwierdziło, że było to jedno z pięciu najbardziej znaczących doświadczeń ich życia. Większość z nich podkreślała, że to doświadczenie pozwoliło im lepiej zrozumieć siebie oraz rozbudziło w nich więcej współczucia i cierpliwości wobec innych ludzi. Późniejsze badanie potwierdziło, że nawet pojedyncze przyjęcie psychodelików może prowadzić do trwałych, pozytywnych zmian w osobowości, skutkując wzrostem otwartości (…)”
(ze strony Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego)

Czy psychodeliki są „duchowe”?

Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, choć warto przyjrzeć się dwóm badaniom, przeprowadzonym na Harwardzie. Obydwa dotyczyły właściwości psylocybiny. Pierwszy eksperyment odbył się w 1962 r, a osobą zaangażowaną w jego przebieg był Walter Pahnke. Drugie badanie przeprowadził Roland Griffiths w 2006 r i dotyczyło długotrwałych skutków jej przyjmowania. Wykazały one, że we właściwym otoczeniu psylocybina wykazuje efekty duchowe, które dożywotnio wpływają w pozytywny sposób na całe życie.

Raporty z badań Ricka Strassmana nad DMT na początku lat 90 wskazują, że w odpowiednich warunkach psychodeliki mają potężną zdolność do manifestowania wizji i wymiarów duchowych w ciągu kilku sekund.
Połączenie tych współczesnych badań z tradycyjnymi wierzeniami szamańskimi mówi samo za siebie. Psychodeliki są duchowe, a doświadczenie duchowe ma wartość terapeutyczną. Dotyczy to wszystkich ludzi, bez względu na wyznawaną religię czy filozofię.

DMT na przykład jest jedynym psychodelikiem, produkowanym naturalnie przez ludzkie ciało. Najprawdopodobniej odpowiada za to nasza szyszynka. Idąc dalej, występuje ono we wszystkich żywych istotach zamieszkujących Ziemię.
DMT to entogen, co można przetłumaczyć na „generujący boskość wewnątrz”. Łączy ono bowiem z duchowym wymiarem, pozwala usłyszeć swoją duszę.

Często można spotkać się z teorią, że DMT jest naturalnie uwalniane z naszej szyszynki podczas narodzin, przed śmiercią i podczas snu.

drugaaaa

Spotkanie z substancjami psychodelicznymi, może dać szereg transformujących doświadczeń. Najczęściej spotykane z nich, to:

ŚMIERĆ EGO
Usunięcie perspektywy tożsamości może być ogromnie uwalniające. Tożsamość, podczas spotkania z psychodelikami wydaje się mała, czy uwięziona w oczekiwaniach społecznych, uwarunkowaniach kulturowych i lękach. Ujawnienie tych zewnętrznych ograniczeń ego pozwala na przyjęcie bardziej transpersonalnego spojrzenia na własne istnienie i własną wartość. Jest to sposób na ucieczkę poza iluzję jaźni. Dla niektórych ludzi śmierć ego jest najwyższym doświadczeniem duchowym. Powszechna mądrość głosi, że doświadczenie to jest pierwszym krokiem w kierunku wszystkich innych poziomów doznania mistycznego. Trzeba jednak być na to gotowym, gdyż proces ten może być również źródłem niepokoju, poczucia utraty kontroli i objawiać się ostrym lękiem, paniką i nerwowym zachowaniem.

JEDNOŚĆ
Poczucie wzajemnego powiązania jest procesem rozpadu granicy, kiedy to zdajemy sobie sprawę, że człowiek i wszechświat stanowią wzajemnie połączoną całość. Jest to natychmiast doświadczane i rozpoznawane jako prawda. Intensywne połączenie z innymi organizmami i naturą sprzyja rozwinięciu pokory, szacunku i zrównoważenia w wielu aspektach życia. Często temu doświadczeniu towarzyszy uczucie bezwarunkowej miłości i akceptacji, wzmocnienia empatii i współczucia. Obecność wielkiej, kochającej inteligencji, lub uniwersalnej świadomości która przenika wszystko jest niezwykle transformującym przeżyciem. Po takim procesie, warto jest znaleźć zdrową i trwałą harmonię między niezbędnym egoizmem, a współczującą bezinteresownością.

PONADCZASOWOŚĆ
Doświadczenie to jest swoistego rodzaju sposobem na ucieczkę przed upływającym czasem. Czas bowiem może wydawać się zwalniać, przyspieszać, czy zatrzymywać, a nawet cofać, choć częściej jest postrzegany jako iluzja względności. Jest to często wyrażone jako uświadomienie sobie, że wszystko dzieje się jednocześnie, od początku do końca czasu, oraz że nieliniowy związek przyczynowy, lub związek odwrotny w czasie nie jest paradoksalny. Pozwala to spojrzeć inaczej na rzeczywistość. Jest też niezmiernie terapeutyczne, jeśli chodzi o strach przed śmiercią, lub końcem czasu/ świata.
Ponadczasowość pokazuje, że każdy z nas zawsze istniał i zawsze będzie istniał w doskonałej, wiecznej przestrzeni. Osoba może doświadczyć wewnętrznie okresów bezczasowości, podczas gdy ciało wciąż oddziałuje w czasie liniowym ze światem zewnętrznym, dlatego niezbędne jest doświadczanie tego procesu w bezpiecznym środowisku.

NIEOPISYWALNOŚĆ
Duża część doświadczenia psychodelicznego obejmuje doznania i doświadczenia, na które nie mamy odpowiednich słów. Wytwarzanie niewysłowionych stanów umysłu czyni psychodeliki wyjątkowymi, jak i trudnymi do opisania. Może to być pocieszające, lub wręcz przeciwnie. Z natury jednak, doświadczenie wizji i wrażeń wykraczających poza słownictwo, czy zrozumienie jest z natury magiczne, czy transcendentalne. Nadaje duchowy sens, nawet jeśli nie jest w pełni zrozumiane. Osoba, która poddaje się doświadczeniu psychodelicznemu powinna być gotowa poradzić sobie w razie potrzeby z tą dwuznacznością i zaakceptować, że mogą zdarzyć się głębokie procesy, którymi nie będzie w stanie podzielić się z innymi.

WIZJE DUCHOWE
Tutaj warto zaznaczyć, że wizje duchowe nie muszą być wizualne i mogą przybrać formę bezcielesnego głosu, ukierunkowanej świadomości, wymarzonej podróży, czy prawdziwego ducha, który może również przyjąć formę fizyczną. Najczęściej, jeśli wizje te potwierdzają przekonania osoby i dają nadzieję na przyszłość, są z łatwością integrowane. Jeśli jednak pod ich wpływem pojawia się wewnętrzny dysonans, czy jeśli są dwuznaczne lub mylące, mogą być trudne do zintegrowania, przyjęcia i zrozumienia. Z tym również należy się liczyć, jeśli chcemy doświadczyć mocy medycyny roślinnej.
Wizja duchowa jest głównym tematem wszystkich form szamanizmu. Mówi się, że szaman otrzymuje mądrość i uzdrawiającą moc od duchów, które to przyjmują rolę asystentów i pomocników.

KATHARSIS (OCZYSZCZENIE)
Katharsis może przybierać formy radosne, takie jak spontaniczne tańce i śpiewanie, śmiech, wzniosły płacz, czy nawet ziewanie, pocenie się jak i formy na ogół trudniejsze, takie jak wymioty, biegunka, rozpaczliwy płacz, szloch, lament, trzęsienie. Jest to swoistego rodzaju zewnętrzne uwolnienie stłumionego stresu, czy innych emocji. Chociaż doświadczenie oczyszczenia nie zawsze jest przyjemne, zwykle podczas tego procesu zdarza się objawienie, po którym to osoba czuje się odnowiona, nowo narodzona, oczyszczona. Pozwala to na świeże spojrzenie na swoje życie. Często w następstwie katharsis, człowiek czuje, że uwolnił wielki ciężar.

ODRODZENIE
Jest to najczęściej ponowne narodzenie po doświadczeniu śmierci ego, podróży duchowej, lub katharsis. Często człowiek odradza się z nową mądrością czy perspektywą.
Tematy śmierci i odrodzenia można znaleźć we wszystkich formach mitologii i religii. Uniesienie z ciała jest dosłowną definicją ekstazy, a odrodzenie się w ciele jako oczyszczonej duszy jest głównym tematem wielu duchowych praktyk i wierzeń.

Często po doświadczeniu psychodelicznym, ludzie czują świeżość, odmłodzenie i ożywienie. Spokój. Jasność. Pewność. Radość. Ciało jest oczyszczone i odrodzone, czuć nową energię i pojawia się nowy entuzjazm. Niektórzy ludzie twierdzą, że trwa to kilka dni, inni mówią, że wiele tygodni, czy miesięcy, rzadziej lat. Warto jest zintegrować z tego okresu najwięcej, jak to tylko możliwe, by wyciągnąć wszystko co potrzebne z tego doświadczenia i wykorzystać w późniejszym czasie, kiedy uczucie euforii nieco osłabnie.

pierwszaaa
„Psychodeliki są nielegalne nie dlatego, że kochający rząd obawia się, że możesz wyskoczyć z okna… Psychodeliki są nielegalne, ponieważ rozpuszczają struktury opinii i kulturowo określone modele zachowań i przetwarzania informacji. Otwierają cię na możliwość, że wszystko, co wiesz, jest mylne. ”
(Terrence Mc Kenna)
Aho ! 🐍